با خودمان آشتي كنيمجنجال  یک سوال  بی محلرسايي واقعا دلش به حال مملكت مي‌سوزد؟!از وزارتخانه فرهنگي انتظار رفتار فرهنگي مي‌رودچرا جوانان افغان، مسی را به عبدا... ترجیح می‌دهند؟ مرد افغان، قربانیان خود را زنده  به آتش می‌کشیدايجاد تورم تازه در اقتصاد يعني اعلام جنگاز اولين دروغ صدا و سيما  تا امروزپول‌هايي كه  امير كبير نگرفت صرف كشتن  وي شداز وزارتخانه فرهنگي، انتظار رفتار فرهنگي مي‌رودشکایت از که کنم؟
 
 
روزنامه قانون
 
 
شماره ۴۰۱
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۷ فروردين
 
30 شماره آخر روزنامه
30 شماره آخر ویژه‌نامه
جستجو در سایت
جستجو